Software

Vývoj software


Realizujeme programové vybavení (firmware) pro mikroprocesory:

  • ARM (jádra cortex M4, M3, M0)
  • AVR (výrobce ATMEL)
    V odůvodněných případech jsme stále schopni realizovat firmware pro starší mikroprocesory z rodiny 8051, AVR32 a na starší jádra ARM (ARM7TDMI, ARM9)

Podle potřeby programujeme buď bez OS (nejjednodušší aplikace, ultralevná řešení, nízkospotřebová řešení) nebo s využitím některého RTOS a nebo pomocí OS Linux.

Složitější projekty, které běží na OS linux a mají grafickou nadstavbu, realizujeme s pomocí knihovny Qt.

V dnešním světě neustále se rozšiřujících komunikací již řadu let používáme komunikace USB, Ethernet, WiFi.
V aplikacích, kde je vyžadováno ukládání rozsáhlejších dat, zpravidla používáme SD karty (případně NAND paměti u OS Linux).

Realizovali jsme řadu projektů využívající průmyslové komunikace typu Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP a chystáme se na další.
Mnohokrát jsme realizovali proprietární komunikace na různých sériových linkách (RS232, RS485, SPI, …).

Jelikož jsme zpravidla autoři HW i programového vybavení, jsme schopni vybrat takové řešení, abychom byli co nejefektivněji schopni využít vlastností (periférií) procesoru.

Pro správu kódů používáme repozitáře zabezpečené SVN, a to včetně možnosti pracovat s repozitáři zákazníka, aby tak zákazník měl plnou kontrolu nad projektem.

Okrajově se dále zabýváme vývojem aplikací pro PC a Android. Používáme zpravidla prostředí Qt, které právě dovoluje poměrně snadno portovat aplikaci na různá OS (Windows, Linux, Android). Není to naší hlavní náplní, ale i námi vyvinutá zařízení je třeba konfigurovat či zobrazovat měřená data.